Mens, Werk en Economie in het Licht van de Tijd

Veranderlijkheid en Vergankelijkheid in Bedrijf en Organisatie

Boek Basisinfo

Joyce Rupert, Joost Hengstmengel, Paul van Geest & Harry Commandeur (2017).

Mens, Werk en Economie in het Licht van de Tijd; Veranderlijkheid en Vergankelijkheid in Bedrijf en Organisatie

Amsterdam: Boom Uitgevers.

ISBN 9789024414987 | Paperback | 160 p.

Omschrijving van het boek

Ons dagelijkse leven wordt door de tijd beheerst. Op zoek naar een mensgerichter ondernemen nemen de auteurs dit fenomeen onder de loep, voorbij de sleur van negen tot vijf en de stress van uurtje-factuurtje.

In de managementwereld domineert de kloktijdorientatie, een opvatting van tijd waarin de veranderlijkheid en vergankelijkheid van alles en allen niet worden verdisconteerd.

In Mens, werk en economie in het licht van de tijd wordt een andere, bredere orientatie op tijd geboden.

 • Wat behelst ‘tijd’ nu precies?
 • Welke alternatieven zijn er voor de kloktijd?
 • Wat zou een andere opvatting van tijd betekenen voor onze visie op mens, werk en economie?

In dit boek wordt antwoord gezocht op deze vragen aan de hand van invloedrijke denkers uit de theologie, filosofie en sociologie.

Inhoudsopgave

Naast een voorwoord, inleiding en concluderend hoofstuk bevat het boek de volgende hoofdstukken:

1. Subjectieve en objectieve tijd
 • Inleiding
 • Subjectieve en objectieve tijd
 • Tijd in management en organisatie
2. Denken over de tijd — terug naar enkele bronnen
 • Aristoteles hernomen: Basilius en zijn ideeën over de tijd
 • Plotinus hernomen: Augustinus en het mysterie van de tijd
 • Newton, Einstein en de relatieve tijd
 • Bergson en Heidegger en de innerlijke tijd
 • Dooyeweerd en de kosmische tijdsvisie
 • Elias en de functie van de tijd
 • Uitleiding
3. Mens, werk en economie in het licht van de tijd
 • Mens
 • Werk
 • Economie
 • Uitleiding
4. Tijd in management en organisaties
 • Inleiding
 • De tijd in organisatieonderzoek
 • Tijdstoepassingen in een viertal gebieden
 • Synthese van toepassingsgebieden
 • Uitleiding

Kort praatje van co-auteur Joyce Rupert over het boek tijdens ERGO Xtra (4 oktober 2017).

De Auteurs

De meerderheid van de auteurs is actief betrokken bij het ERGO Netwerk:

 • Joyce Rupert is docent veranderkunde aan de faculteit bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.
 • Joost Hengstmengel is postdoc aan de theologische faculteit van Tilburg University.
 • Paul van Geest is hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan Tilburg University.
 • Harry Commandeur is hoogleraar industriële economie en business aan de Erasmus Universiteit.
Share This