PRIVACY STATEMENT

WIJ RESPECTEREN JOUW PRIVACY

Je gegevens zijn bij ons in goede handen. We gebruiken ze alleen om je beter van dienst te zijn.

  1. Je kunt erop vertrouwen dat wij jouw privacy respecteren. Jij hebt er recht op dat wij je persoonlijke gegevens zorgvuldig beheren en dat jouw gegevens en de inhoud van telefoongesprekken, aanvraagformulieren en e-mails vertrouwelijk blijft.
  2. Wij beschermen je privacy en gegevens.We nemen maatregelen om je privacy en gegevens te beveiligen en te beschermen. Zo worden bij de ontwikkeling van nieuwe producten aan de hand van een aantal eisen de privacyrisico’s bepaald. Op basis daarvan nemen we extra maatregelen om deze risico’s te verminderen of weg te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door het ontwerp, de ontwikkeling of de levering van producten te veranderen.
  3.   We geven je inzicht in welke gegevens we over je hebben en waarvoor we ze gebruiken. Wij willen dat jij weet welke gegevens wij nodig hebben om ons relatiebeheer goed te laten verlopen, onze producten en diensten te kunnen leveren en contact met je te kunnen hebben.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die je kunt herleiden tot een natuurlijk persoon. Als je specifieke diensten van ons gebruikt, verwerken we bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt om op de hoogte worden gehouden van onze events of events van aan ons gelieerde partners in ons netwerk. De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, bewaren, raadplegen en gebruiken.

 

JOUW RECHTEN 

Vanuit de wet (AVG) heb je als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van ERGO als het gaat om de verwerking van je gegevens.  

Je hebt recht op inzage van de gegevens die ERGO van jou verwerkt.

Je hebt recht op informatie over de wijze waarop jouw gegevens worden verwerkt.

Je hebt recht op correctie of aanvulling van jouw gegevens.

Je hebt het recht ERGO te verzoeken jouw gegevens te verwijderen indien ERGO geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.

Je hebt het recht om minder gegevens te laten verwerken.

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Voor het uitoefenen van deze rechten kun je bij ERGO een verzoek indienen. ERGO behandelt je verzoek binnen 3 weken. Daarnaast kun je een klacht indienen als je ontevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

 

VRAGEN EN CONTACT

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement of over de wijze waarop ERGO omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens, kun je contact opnemen met de coördinator van het ERGO-netwerk. ERGO streeft naar een persoonlijke en snelle afhandeling van vragen en opmerkingen. Mail hiervoor naar info@ergonetwerk.nl