GERELATEERDE NETWERKEN EN INITIATIEVEN

SIEO: Stichting Innovatie Economie Onderwijs: vernieuwing economie onderwijs HAVO en VWO. Gericht op samenwerking, vertrouwen en niet alleen financiële waarde: ‘economie is samenwerken zodat we meer met minder kunnen doen’. www.economie-onderwijs.nl

EIBE: Het Erasmus Institute for Business Economics (EIBE) is medio 2018 in het leven geroepen als platform voor verschillende BV’s onder de EUR-Holding die onderzoek doen, onderwijs verzorgen en valorisatieactiviteiten verrichten op bedrijfseconomisch vlak. EIBE heeft als doel om de samenwerking van de werkmaatschappijen die op het brede terrein van de bedrijfseconomie werkzaam zijn te initiëren en te faciliteren. EIBE streeft het creëren van een bredere blik op bedrijfseconomie en het realiseren van synergie na. Verder vult EIBE de leemte op die er bestaat binnen de bedrijfseconomische wetenschap op het gebied van data-analyse, ethiek & leiderschap. Het inbrengen van deze aspecten binnen het bedrijfseconomisch denken heeft in het bijzonder de potentie om de bestaande onderwijs- en onderzoeksprogramma’s zonder weerga te verrijken. www.eibe-rotterdam.nl

EETI: Het Erasmus Economics and Theology Institute (EETI) is een kenniscentrum voor onderwijs, onderzoek en training op het snijvlak van theologie en economie. Als instituut werkt EETI samen met EIBE (Erasmus Institute for Business Economics) aan de bredere missie van een geestrijke economie (soulful economics). De activiteiten vinden plaats in nauw verband met ESAA (Erasmus School of Accounting & Assurance) en het valorisatieproject Erasmus Centre for Relational Economics, Values and Leadership (EC-RVL). https://www.eibe-rotterdam.nl/en/eeti/

[Re]Value: richt zich op de relationele economie waarin de relationele mens centraal staat. [Re]Value is onderdeel van de Erasmus Universiteit. Binnen [Re]Value worden inspiratie, de diagnostiek van waarden, het coachen van leidinggevenden en teams, rapportage en certificering samengebracht. 

EHERO: Het Erasmus Happiness Research Organisation (EHERO), is een wetenschappelijk instituut waar geluk wordt onderzocht. EHERO maakt onderdeel uit van de Erasmus Universiteit (faculteit economie). Geluk wordt gedefinieerd als een subjectieve, positieve beleving van het eigen leven in zijn geheel. De missie van EHERO is om bij te dragen aan meer geluk voor een grotere groep mensen. EHERO doet dit door wetenschappelijk onderbouwde kennis over geluk te leveren, met het doel om beter geïnformeerde beslissingen in de maatschappij te stimuleren – op het niveau van overheden, organisaties en individuen. www.eur.nl/en/ehero/

EIPE: Het Erasmus Institute for Philosophy & Economics (EIPE) is een leidend onderzoeksinstituut op het terrein van de filosofie en economie. In het onderzoek binnen EIPE wordt aandacht besteed aan alle takken van de filosofie en economie, inclusief de funderingen van economische theorie, rationaliteit, economische methodologie en de ethische aspecten van economie. www.eur.nl/en/esphil/research/research-institutes/eipe

SMO: Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) is al meer dan 45 jaar de ‘trusted third party’ voor overheid, wetenschap en bedrijfsleven. Als onafhankelijke partij signaleert SMO complexe vraagstukken en identificeert zij gedeelde maatschappelijke ambities. SMO verbindt key stakeholders uit overheid, wetenschap en bedrijfsleven en stimuleert een integrale aanpak om maatschappelijke ambities gezamenlijk versneld te realiseren. Dit doet SMO door het toegankelijk maken van kennis door haar publicatiereeks en het organiseren van workshops, evenementen en innovatie challenges.

Moral Markets: De leden van de ERGO Stuurgroep zijn allen lid van het onderzoeksteam van het interuniversitaire en interdisciplinaire project What Good Markets are Good for; Towards a Moral Justification of Free Markets. Het team bestaat uit meer dan 20 onderzoekers uit de economie, filosofie, theologie en sociale wetenschappen. De website www.moralmarkets.org geeft toegang tot artikelen, blogs, nieuws, evenementen en online bronnen op het gebied van vrije markten, ethiek, welzijn en deugden en de rol van ondernemerschap, deugden, instituties en economieonderwijs. www.moralmarkets.org

IK DOE MEE!

Aanmeldformulier verbinding netwerk en updates bijeenkomsten