ONS DOEN

ERGO wil graag een beweging creëren naar een meer menswaardige economie en samenleving. Met niet alleen wetenschappelijk denken over hoe dat kan maar door ook te gaan doen. Te inspireren, zodat de beweging groter wordt, het netwerk zich uitbreidt. Zodat het niet alleen bij mooie theorieën blijft maar er echt meer medemenselijkheid ontstaat; in de economie, op school, op straat, op kantoor, thuis. En voor de leefomgeving: medemenselijkheid gaat ook over de liefde voor de natuur, de aarde. Om deze beweging op gang te brengen en ontmoeting te creëren, worden bijeenkomsten georganiseerd. Bijeenkomsten tussen wetenschappers (ERGO werkbijeenkomst), tussen studenten en wetenschappers, tussen wetenschap en bedrijfsleven (ERGO-bijeenkomst) en bijeenkomsten voor iedereen die graag betrokken wil zijn (Dag van de Toegevoegde Waarde). Maar ook door samen te werken met andere partijen die een menswaardige economie en samenleving nastreven. De bijeenkomsten worden zo mogelijk georganiseerd op locaties die passen bij de bedoeling van het samenzijn.

DAG VAN DE TOEGEVOEGDE WAARDE:
De dag van de Toegevoegde Waarde wil het denken over economie veranderen bij een brede groep, mensen persoonlijk ‘aanvonken’ om zelf stappen te gaan zetten en het anders te doen. Een nieuw verhaal over de economie tot leven brengen. Vanuit schaarste naar overvloed door samenwerken. Van controle naar vertrouwen. Van individu naar gemeenschap. Met een breder mensbeeld (denken) en een breder waardenbegrip (voelen). De verbeelding aan het werk zetten om acties te bedenken om de transitie naar een menswaardige economie te versterken (doen). Dit willen we doen door de contouren te schetsen van wat een menswaardige economie behelst. Om zo de dilemma’s te onderkennen die bij dit streven horen en zelf keuzes te kunnen maken. Met een divers publiek (jong/oud/man/vrouw/culturele achtergrond) waarbij we gedurende de dag streven naar besef en inzicht van persoonlijk menswaardig handelen.

ERGO-BIJEENKOMSTEN:
Bij ERGO-bijeenkomsten staat een thema over de menswaardige economie of samenleving centraal. Wetenschappers vanuit diverse disciplines, maar ook niet-wetenschappers, luisteren naar elkaar, brengen nieuwe ideeën in en verbinden samen tot een groter netwerk. Deze bijeenkomsten kunnen ook door andere partijen worden georganiseerd, waarbij ERGO de uitnodiging onder haar netwerk verspreid.

‘CROISSANTJE MET LIEFDE’:
Ochtend- of lunchsessies op universiteiten voor studenten of geïnteresseerden. Vrij toegankelijk. Met een inspirerend verhaal van een ERGO-wetenschapper over de menswaardige economie en samenleving begeleid met croissantjes en koffie en thee. Eens per kwartaal. Startdatum nog te bepalen.

SAMENWERKING RETHINKING ECONOMICS – ERGO:
Rethinking Economics is een beweging vanuit studenten om anders over economie te denken. Dit raakt ook deels aan het gedachtengoed van ERGO. Hoe kunnen we elkaar versterken en samen een beweging creëren?

ERGO-WERKBIJEENKOMSTEN:
Bijeenkomsten, in kleiner verband, waarbij wetenschappers onderling een thema uitdiepen dat de menswaardige economie en samenleving raakt. Dit kan ook in samenwerking met het bedrijfsleven zijn. Het onderlinge gesprek en de verdieping staat hierbij centraal.

IK DOE MEE!

Aanmeldformulier verbinding netwerk en updates bijeenkomsten