ONS DENKEN

De basis van ERGO ligt in de wetenschap. In het denken over de samenleving en de economie vanuit de theologie, filosofie en economie. Vanuit ‘agapè’, liefde voor de maatschappij. En met aandacht voor waarden, de deugden. ERGO kent zijn oorsprong op de Clipper Amsterdam, waar bestuurders, wetenschappers en CEO’s van grote organisaties op uitnodiging van Frits Goldschmeding in 2013 voor het eerst samen kwamen om te praten over schuld, vertrouwen, liefde en geluk. Hieruit is ERGO ontstaan, een initiatief van Harrie Commandeur, Lans Bovenberg, Paul van Geest en Govert Buijs. Kees van der Kooi en Marcel Canoy zijn sterk verbonden met deze stuurgroep. Om het denken over de menswaardige economie en samenleving te versterken zijn niet alleen regelmatig bijeenkomsten georganiseerd maar zijn er ook diverse publicaties uitgebracht. ERGO wil een platform zijn voor de ontwikkeling en uitwisseling van nieuwe én oude inzichten in het mens-zijn en wil daarbij leren van alle wetenschappen; naast economie in ieder geval ook filosofie, theologie en andere geesteswetenschappen. Maar ook van levensbeschouwelijke tradities en hun verhalen over de mens. En door meer te gaan doen: de kennis intensiever verbinden aan de praktijk en vice versa – van elkaar te gaan leren op weg naar een meer menswaardige samenleving.

DE DENKERS

Professor Lans Bovenberg – econoom:

Lans Bovenberg is hoogleraar aan Tilburg University en Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2004 won hij de Spinozaprijs voor zijn studies naar belastingen en milieu. Lans Bovenberg publiceerde in de afgelopen 3 decennia op vele terreinen in belangwekkende vaktijdschriften over openbare financiën, belastingen, pensioenen en vergrijzing, milieuvraagstukken, macro-economische en monetaire vragen, institutionele en financiële economie, de arbeidsmarkt, arbeid en zorg, de gezondheidszorg, de sociale zekerheid en de voor- en nadelen van privatisering en marktwerking. 

De laatste jaren houdt hij zich vooral bezig met het ontwikkelen van een holistische- en toegepaste benadering van economieonderwijs. Aan Tilburg University bekleedt hij sinds april 2015 de F.J.D. Goldschmeding leerstoel met de leeropdracht ‘vernieuwing van economieonderwijs.’ Aan de Erasmus Universiteit bekleedt hij sinds 1 januari 2019 de leerstoel met de leeropdracht ‘Relational Economics, Values and Leadership’.  Lans Bovenberg was jarenlang onafhankelijk lid van de SER (Sociaal Economische Raad). Hij is een van de meest geciteerde Nederlandse economen in de internationale economische literatuur.

Professor Govert Buijs – filosoof:

Govert Buijs studeerde politieke wetenschappen, filosofie en theologie op diverse plaatsen in Nederland en Canada en is gepromoveerd in de politieke filosofie. Hij bekleedt de Abraham Kuyper Leerstoel voor Politieke Filosofie & Religie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij onderwijst ook filosofie van economie bij de VU Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Govert Buijs is een filosoof met een interdisciplinaire oriëntatie die onder meer onderzoek doet naar de rol van religie en moraliteit in de interactie tussen politiek, maatschappelijk middenveld en de markt. Hij is beleidsadviseur voor (managers en besturen van) diverse maatschappelijke organisaties en geeft in de media regelmatig zijn visie op sociaal-ethische vraagstukken.

Professor Harry Commandeur – econoom:

Harry Commandeur is hoogleraar industriële economie en bedrijfshuishoudkunde aan de Erasmus School of Economics (ESE), Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet onder meer onderzoek naar de relatie tussen marktstructuur, bedrijfsstrategie en bedrijfsprestaties. Zijn onderzoek verschijnt in invloedrijke wetenschappelijke tijdschriften. Harry Commandeur is algemeen directeur van de Erasmus Universiteit Rotterdam Holding B.V. alsmede adviseur van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit. Daarnaast bekleedt hij diverse posities in raden van toezicht in de publieke en private sector.

Professor Paul van Geest – theoloog:

Paul van Geest, S.T.L., Drs. Litt., PhD, is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Tilburg University. Daarnaast bekleedt hij sinds 1 januari 2019 een leerstoel met de leeropdracht ‘theologie en economisch denken’ aan de Erasmus Universiteit en is hij bijzonder hoogleraar Augustijnse Studies aan de VU in Amsterdam. Hij heeft uitgebreid gepubliceerd over moderne godsdienstigheid, het late middeleeuwse nominalisme, de theologie van Augustinus, (bedrijfs-)spiritualiteit, levenskunst en ethiek in het vroege christendom. Paul van Geest maakt onderdeel uit van diverse internationale onderzoeksprojecten en is redacteur van diverse invloedrijke publicatiereeksen op zijn onderzoeksterrein. Daarnaast is hij directeur van het Centrum voor Patristisch Onderzoek. Paul is in 2020 als eerste Nederlander benoemd tot lid van de Pauselijke Theologische Academie, een van de belangrijkste adviesorganen van de Paus. Zijn benoeming geldt voor het leven.

Dr. ir. Bas van Os – bedrijfskundige en theoloog

Bas van Os heeft technische bedrijfskunde aan de TUE gestudeerd en bedrijfseconomische vakken aan de VU. In 2007 is hij gepromoveerd in de theologie op het Evangelie naar Filippus. Bas werkte tot 2018 in het bedrijfsleven, onder meer bij PwC, voor het Ministerie van IenM en de Europese Commissie, en aan de invoering van de OV-chipkaart. Sinds 2018 is hij zowel zakelijk directeur van SIEO als directeur van het Center for Relational Economics, Values & Leadership aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast was hij onder meer docent Nieuwe Testament aan de Universiteit Utrecht, voorzitter van het Center for Evangelical and Reformation Theology en verantwoordelijk voor het vestigen van de Bavinck leerstoel voor kerkvernieuwing aan de VU. Sinds 2019 maakt hij deel uit van het Erasmus Economics & Theology Institute. Hij heeft meerdere wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan.

Professor dr. Kees van der Kooi – theoloog:

Kees van der Kooi is sinds 1 januari 2008 hoogleraar westerse systematische theologie aan de VU te Amsterdam. Tevens is hij directeur van het Center for Evangelical and Reformation Theology. Daarvoor was hij bijzonder hoogleraar theologie van de charismatische vernieuwing en universitair (hoofd)docent dogmatiek aan de VU. Hij geldt als een expert op het terrein van het Calvijn- en Barthonderzoek.

Dr. Marcel Canoy – econoom:

Marcel Canoy is econometrist. Auteur van het boek over de Rabobank dat in 2019 verscheen: ‘bank van goede bedoelingen’. Hij is gelieerd aan ‘moral markets’ van de Templeton Foundation, werkt bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt) en is verbonden aan ESAA van Erasmus Universiteit voor het nieuwe schoolboek over de economie van Lans Bovenberg en de VU. Marcel is lid van de Adviescommissie Pakket van het Zorginstituut Nederland en de wetenschappelijke adviesraad van het RIVM. Marcel werkte van 2005-2008 als economisch adviseur bij het Bureau of European Policy Advisers (BEPA), de denktank van de Europese Commissievoorzitter Barroso. Daarvoor bekleedde hij diverse functies bij het Centraal Planbureau. Van 2008- 2013 was hij als deeltijdhoogleraar Economie en Regulering van de Zorg verbonden aan de Universiteit van Tilburg en van 2006-2015 was hij chief economist van Ecorys. Hij is een veelgevraagd spreker en kennisbron voor journalisten over tal van onderwerpen, op radio, TV en de geschreven pers. Zo publiceerde hij het afgelopen jaar diverse keren in NRC Handelsblad, De Volkskrant, Trouw en het Financieel Dagblad over onder meer marktwerking, de zorg, sociale zekerheid en schulden .

De stuurgroep wordt ondersteund door Marieke Beekers en Wilma Paffen.

IK DOE MEE!

Aanmeldformulier verbinding netwerk en updates bijeenkomsten