Nieuws / Blogs

Blijf op de Hoogte

Stevige Compassie in het Bedrijfsleven

“When she teaches Spiritual Intelligence to business leaders, she asks executives whether they don’t want any of those characteristics in the leadership of their companies. ‘The only pushback I ever get is on compassion,’ she said. ‘The concern about compassion is that it’s associated with being a wimp and not making tough decisions.‘” Artikel op het blog van Conscious Capitalism over de rol van liefde en compassie in het bedrijfsleven

Leren Anders te Kijken

“Het contact tussen theologen en economen is geen eenrichtingsverkeer waarin theologen vooral zenden en economen ontvangen. Er is wel degelijk sprake van kruisbestuiving.” Verslag in Trouw van de ERGO V conferentie.

Share This