Samenwerking

Onze Gewaardeerde Partners

In het ERGO Netwerk is veel kennis en ervaring aanwezig – zowel theoretisch als praktisch, en vanuit verschillende disciplines en perspectieven. De activiteiten van het ERGO Netwerk komen dan ook tot stand in samenwerking met diverse organisaties en individuen. Onze belangrijkste partners zijn de volgende:

Het Erasmus Happiness Research Organisation (EHERO), in 2012 opgericht, is een wetenschappelijk instituut waar geluk onderzocht wordt. Geluk wordt gedefinieerd als een subjectieve, positieve beleving van het eigen leven in zijn geheel. De missie van EHERO is om bij te dragen aan meer geluk voor een grotere groep mensen. EHERE doet dit door wetenschappelijk onderbouwde kennis over geluk te leveren, met het doel om beter geïnformeerde beslissingen in de maatschappij te stimuleren – op het niveau van overheden, organisaties en individuen. Het onderzoekscentrum is onderdeel van de Faculteit der Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het Erasmus Institute for Philosophy & Economics (EIPE), opgericht in 1987, is een leidend onderzoeksinstituut van wereldklasse op het terrein van de filosofie en economie. Het huisvest onder meer een veelgeprezen internationaal master programma. In het onderzoek binnen EIPE wordt aandacht besteed aan alle takken van de filosofie en economie, inclusief de funderingen van economische theorie, rationaliteit, economische methodologie en de ethische aspecten van economie.

Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) is al meer dan 45 jaar de ‘trusted third party’ voor overheid, wetenschap en bedrijfsleven. Als onafhankelijke partij signaleert SMO complexe vraagstukken en identificeert zij gedeelde maatschappelijke ambities. SMO verbindt key stakeholders uit overheid, wetenschap en bedrijfsleven en stimuleert een integrale aanpak om maatschappelijke ambities gezamenlijk versneld te realiseren. Dit doet SMO door het toegankelijk maken van kennis door haar publicatiereeks en het organiseren van workshops, evenementen en innovatie challenges.

De leden van de ERGO Stuurgroep zijn allen lid van het onderzoeksteam van het interuniversitaire en interdisciplinaire project “What Good Markets are Good for; Towards a Moral Justification of Free Markets.” Het team bestaat uit meer dan 20 onderzoekers uit de economie, filosofie, theologie en sociale wetenschappen. Als onderdeel van het project is onder meer de Moral Markets website gecreëerd, een portal dat toegang geeft tot kwaliteitsartikelen, blogs, nieuws, evenementen en online bronnen op het gebied van vrije markten, ethiek en welzijn en deugden (en de rol van ondernemerschap, deugden, instituties en economieonderwijs).
Share This