Stuurgroep

Wie er Achter het ERGO Netwerk Zit

Prof. Lans Bovenberg – Econoom

Lans Bovenberg is hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft veelvuldig gepubliceerd in leidende economische tijdschriften op een wijd aantal onderwerpen: publieke economie, belastingbeleid, duurzaamheid en economie, institutionele economie, pensioenen en ouderdom, internationale macro-economie, en arbeidseconomie. Hij is een van de meest geciteerde Nederlandse economen in de internationale economische literatuur. Tegelijkertijd is hij al ongeveer twee decennia de meest geciteerde econoom in beleidsgeoriënteerde Nederlandse tijdschriften. Meer recentelijk is bij begonnen te publiceren over de relatie tussen economie en de christelijke wereldvisie. Aan de Universiteit van Tilburg bekleedt hij sinds 2015 de F.J.D. Goldschmeding leerstoel met de leeropdracht ‘vernieuwing van economieonderwijs.’

Een paar FEITEN over Lans

N

Winnaar, als tweede Nederlandse sociale wetenschapper, van de Spinozaprijs (2004) - de belangrijkste wetenschapsprijs in Nederland

N

Onafhankelijk lid (2006-2014) van de Sociaal Economische Raad (SER), het belangrijkste adviesorgaan van de Nederlandse overheid mb.t. sociaal-economisch beleid

Prof. Govert Buijs – Filosoof

Govert Buijs studeerde politieke wetenschappen, filosofie en theologie op diverse plekken in Nederland en Canada en is gepromoveerd in de politieke filosofie. Van 1991 tot 1999 was hij Opleidingsdirecteur bij het Christelijk Studiecentrum (tegenwoordig ForumC genaamd). Hij bekleedt de Abraham Kuyper Leerstoel voor Politieke Filosofie & Religie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij onderwijst ook filosofie van economie bij de VU Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Buijs is een filosoof met een interdisciplinaire oriëntatie die onder meer onderzoek doet naar de rol van religie en moraliteit  in de interactie tussen politiek, maatschappelijk middenveld en de markt. Hij is beleidsadviseur voor (de managers en besturen van) diverse maatschappelijke organisaties en geeft in de media regelmatig zijn visie op sociaal-ethische vraagstukken.

Een paar FEITEN over Govert

N

Bestuurslid van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA

N

Projectleider van het interdisciplinaire onderzoeksproject "Waar Goede Markten Goed voor zijn"

Prof. Harry Commandeur – Econoom

Harry Commandeur is hoogleraar industriële economie en bedrijfshuishoudskunde aan de Erasmus School of Economics (ESE), Eramus Universiteit Rotterdam. Hij doet onder meer onderzoek naar de relatie tussen marktstructuur, bedrijfsstrategie en bedrijfsprestaties. Zijn onderzoek is verschenen in invloedrijke wetenschappelijke tijdschriften, inclusief Organization Science, Journal of Management, Journal of Product Innovation Management, Journal of Management Studies, Long Range Planning, Industrial Marketing Management, Vaccines, European Journal of Marketing, Total Quality Management en het Journal of Business Logistics.

Een paar FEITEN over Harry

N

Algemeen directeur van de Erasmus Universiteit Rotterdam Holding B.V.

N

Adviseur van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam

N

Diverse posities in raden van toezicht in de publieke en private sector

Prof. Paul van Geest – Theoloog

Paul van Geest, S.T.L., Drs. Litt., PhD, is hoogleraar kerkgeschiedenis en de geschiedenis van theologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft uitgebreid gepubliceerd over moderne godsdienstigheid, het late Middeleeuwse nominalisme, de theologie van Augustinus, (bedrijfs)spiritualiteit, levenskunst en ethiek in het vroege christendom. Van Geest is onderdeel van diverse internationale onderzoeksprojecten, inclusief “After Augustine” (Oxford) en “Good Markets” (EUR/RUN/UvT/VU) en is redacteur van diverse invloedrijke publicatiereeksen op zijn onderzoeksterrein – zoals de  Brill Series in Church History (Leiden); Late Antique History and Religion (Peeters, Louvain); Brill’s Encyclopedia of Early Christianity (Leiden-Boston-Köln). Hij maakt(e) deel uit van diverse besturen (ERC; Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

Een paar FEITEN over Paul

N

Buitengewoon hoogleraar bij de Erasmus School of Accounting and Assurance

N

Vice-dedaan van de Tilburg School of Catholic Theology

N

Hoofd Centrum voor Patristisch Onderzoek (Universiteit van Tilburg / Vrije Universiteit Amsterdam)

Paul van Geest

Paul van Geest

Share This