ERGO Netwerk

Over ons
ERGO (Economie, Religie, Governance & Organisatie) is zowel een jaarlijks terugkerende conferentieserie (mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation voor Werk, Mens en Economie) als een informeel netwerk. In beide worden verbindingen gelegd worden tussen economie, bestuur en organisatie enerzijds en levensbeschouwing, filosofie en geluk anderzijds. ERGO brengt ontmoetingen tot stand tussen wetenschappers die in verschillende onderzoeksgebieden en met verschillende methoden werken. Daarnaast is er aandacht voor de beroepspraktijk, waarin het wetenschappelijk denken in werkelijk handelen wordt omgezet. Vandaar dat ook politici, bestuurders en ondernemers tot de genodigden/deelnemers behoren. De toenemende (hyper)specialisaties binnen vakgebieden en functies maakt de ontmoeting tussen disciplines en tussen theorie en praktijk verrijkend voor alle participanten.

Onze Geschiedenis

De geestelijk vaders van ERGO zijn theoloog Paul van Geest en economen Lans Bovenberg en Harry Commandeur. Deze wetenschappers zoeken de verbinding tussen verschillende disciplines. Ze herkennen de kracht en schoonheid van hun eigen discipline en beseffen tegelijkertijd dat deze tijd vraagt om input vanuit andere disciplines om te kunnen bijdragen aan de oplossing van actuele problemen. Juist op het grensvlak van verschillende disciplines ligt volgens hen goud verborgen dat door de fragmentatie van het wetenschappelijke metier nu nog verborgen blijft.

De meerwaarde die zij ervoeren van de uitwisselingen van inzichten uit economie en theologie resulteerde in de organisatie van de eerste besloten ERGO-conferentie in 2013.

Op de vijfde ERGO-conferentie in 2017, net zoals eerdere conferenties mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie, zullen voor het eerst ook buitenlandse sprekers aanwezig zijn. Ook wordt vanuit het bredere ERGO Netwerk voor de eerste keer de publiek toegankelijke ERGO Xtra Dag georganiseerd.

Het doel van beide ERGO evenementen: ruimte bieden voor praktijkverhalen, interviews, persoonlijke ontmoeting en reflectie.

Share This