"Liefde, geluk en deugdelijk handelen zijn niet los verkrijgbaar"

(ook niet in de economische sfeer)

Gedachtegoed

Waar ERGO voor staat

Hieronder een lijst met onderwerpen die een eerste indruk geeft van de focus van het ERGO Netwerk. Om een beter beeld te krijgen van het ERGO-gedachtegoed, nodigen wij u uit ook een kijkje te nemen bij de kernpublicaties die uit het ERGO Netwerk zijn voortgekomen, de leeslijst met verdere aanbevolen publicaties en de pagina over de inspiratiebron van de oprichters van het ERGO Netwerk.

Besproken Onderwerpen

Het informele ERGO Netwerk is in de loop der jaren gegroeid uit de jaarlijkse ERGO conferenties, die mede mogelijk zijn gemaakt door de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie. De onderwerpen die in de afgelopen jaren besproken zijn op deze conferenties geven een eerste indruk van de focus van het ERGO Netwerk:

  • Op het eerste ERGO-symposium in 2013 lieten koppels van theologen en economen hun licht lieten schijnen op vier gezamenlijk geïdentificeerde kernthema’s: schuld, vertrouwen, liefde en geluk.
  • In 2014 werden die kernthema’s verder uitgediept. Ook werd er onder meer gesproken over de theorie en praktijk van duurzaam bestuur, duurzame financiële systemen, en de relatie tussen openbaar bestuur, burger en bedrijven.
  • In 2015 was het onderwerp ‘Liefde en Geluk: Wat betekent liefde voor de economie?’ Er is gesproken over vertrouwen en relaties tussen bedrijven en klanten en over onderwerpen als moreel leiderschap en hervormingen in de financiële sector.
  • In 2016 stonden de thema’s hoop en arbeid centraal. De lezingen concentreerden zich op de wisselwerking tussen de groei in vertrouwen en de totstandkoming van een gezonde arbeidsmarkt. Ook werden voorbeelden uit het bedrijfsleven aangedragen nadat eerst de term ‘liefde’ of ‘agape’ was uitgediept. Wat betekent het woord ‘agapè’ bijvoorbeeld in een bedrijfscontext? En welke rol speelt ‘vertrouwen’ daarbij?
  • In oktober 2017 vindt het vijfde ERGO-symposium plaats met als onderwerp ‘Organiseren, vertrouwen en leiderschap’. Op de ERGO Xtra Dag wordt ook gesproken over vertrouwen en leiderschap, en daarnaast over de circulaire economie en duurzame winst, en de morele aspecten van marktwerking.

Deugden en Economie

Wat zou er gebeuren in de bestuurskamer als beslissingen over financiële transacties beoordeeld worden op basis van deugden? De deugden prudentia (voorzichtigheid), justitia (rechtvaardigheid), temperantia (gematigdheid) en fortitudo (moed) kunnen het kortetermijndenken tegen gaan. De deugden fides (geloof), spes (hoop) en caritas (liefde) geven ruimte om vraagstukken te beoordelen vanuit een breder maatschappelijk perspectief.
Share This