Leren Anders te Kijken

Leren Anders te Kijken

“Het contact tussen theologen en economen is geen eenrichtingsverkeer waarin theologen vooral zenden en economen ontvangen. Er is wel degelijk sprake van kruisbestuiving.” Verslag in Trouw van de ERGO V conferentie.