ERGO: Het Goede Leven & de Vrije Markt

Naar aanleiding van het boek van Ad Verbrugge, Govert Buijs en Jelle van Baardewijk

najaar 2019, Vrije Universiteit Amsterdam
(binnenkort meer informatie)

Meer info over het boek

"Liefde, Geluk & Deugdelijk Handelen Zijn Niet Los Verkrijgbaar"

(ook niet in de economische sfeer)

Over ERGO

ERGO is zowel een jaarlijks terugkerende conferentieserie als een informeel netwerk van mensen. Liefde in de zin van ‘caritas’ of ‘agapè’, als drijvende kracht achter de organisatie van onze economie en samenleving, staat centraal in de ontmoeting tussen mensen op de ERGO-evenementen.

ERGO Xtra II

De tweede publieke ERGO bijeenkomst, ERGO Xtra II, vond plaats op maandag 11 juni 2018.

ERGO Conferenties

De ERGO Conferenties zijn kleinschalige bijeenkomsten die alleen voor genodigden toegankelijk zijn.

Laatste Nieuws & Blogs

Stevige Compassie in het Bedrijfsleven

“When she teaches Spiritual Intelligence to business leaders, she asks executives whether they don’t want any of those characteristics in the leadership of their companies. ‘The only pushback I ever get is on compassion,’ she said. ‘The concern about compassion is that it’s associated with being a wimp and not making tough decisions.‘” Artikel op het blog van Conscious Capitalism over de rol van liefde en compassie in het bedrijfsleven

Ervaringen van Deelnemers

 

 

“It was a stimulating and energy giving day. It deepened and strengthened my thoughts on the move we have to make in society and in organisations to lead us to a more sustainable future. With this in mind I can do my work better.”

“I met interesting people that I will stay in contact with”
 

 

“Inhoudelijk goede opbouw, toegankelijke sprekers en zet aan tot denken”

 

 

 

 

 

“I liked thinking about topics like integrity and trust from different angles, throughout the entire day. It certainly connected some dots in my own previous thinking about these topics”

 

 

Interdisciplinariteit en het Verbinden van Theorie en Praktijk

ERGO is een conferentieserie en netwerk waarin verbindingen gelegd worden tussen economie, bestuur en organisatie enerzijds en levensbeschouwing, filosofie en geluk anderzijds. ERGO brengt ontmoetingen tot stand tussen wetenschappers die in verschillende onderzoeksgebieden en met verschillende methoden werken. Daarnaast is er aandacht voor de praktijk, waarin het wetenschappelijk denken in werkelijk handelen wordt omgezet. Vandaar dat ook politici, bestuurders en ondernemers tot de genodigden/deelnemers behoren aan de besloten ERGO conferenties, en het publieksevenment ERGO Xtra daarnaast ook open staat voor studenten en andere belangstellenden. De toenemende (hyper)specialisatie binnen vakgebieden en functies maakt de ontmoeting tussen disciplines en tussen theorie en praktijk verrijkend voor alle participanten.

ERGO Netwerk Stuurgroep

De ERGO conferenties zijn in 2013 geïnitieerd door twee hoogleraren economie (Lans Bovenberg en Harry Commandeur) en een hoogleraar theologie (Paul van Geest), die nog altijd de drijvende kracht achter het netwerk vormen. In 2017 is daar Govert Buijs, hoogleraar filosofie, bijgekomen als lid van de ERGO Netwerk Stuurgroep:
Lans Bovenberg | Econoom

Govert Buijs | Filosoof

Harry Commandeur | Econoom

Paul van Geest | Theoloog

Share This