Wat als…..
We samen zouden werken aan een meer menswaardige economie en samenleving?

Doe mee met ERGO!

ERGO-Aandacht voor:

 • ‘Kruis & Munt, de raakvlakken van economie en theologie’
  Het nieuwe boek van Paul van Geest en Lans Bovenberg.

 • ‘Het goede leven’
  Het nieuwe boek van Bart Nooteboom.

 • ERGO werkbijeenkomst
  ‘Zorg & menswaardige economie’; voorjaar 2021

AANMELDEN

Wat als…..
We samen zouden werken aan een meer menswaardige economie en samenleving?

Doe mee met ERGO!

ERGO-Aandacht voor:

 • ‘Kruis & Munt, de raakvlakken van economie en theologie’
  Het nieuwe boek van Paul van Geest en Lans Bovenberg.

 • ‘Het goede leven’
  Het nieuwe boek van Bart Nooteboom.

 • ERGO werkbijeenkomst
  ‘Zorg & menswaardige economie’; voorjaar 2021

ONZE DROOM

Wat als er een economie zou zijn waarin het niet over geld gaat maar over waarde, van ons als mensen, dieren, de natuur? Waarin waarden van belang zijn? Je iets doet omdat het ‘goed’ is, niet alleen voor jezelf maar ook voor de mensen om je heen, de aarde. Waarin het niet om geven in financiële zin gaat maar ook om ‘om elkaar geven’. Uit liefde. In vertrouwen. Waarin waarde wordt uitgedrukt in wat het de samenleving brengt. Om samen het ‘goede’ te doen en te realiseren. Zo’n wereld dus, met een economie die aan de mens en zijn leefomgeving recht doet. Dat is waar wij als ERGO van dromen. En waarvan we hopen dat we van een droom een doen kunnen maken.

ONS DENKEN

De basis van ERGO ligt in de wetenschap. In het denken over de samenleving en de economie vanuit de theologie, filosofie en economie. Vanuit ‘agapè’, liefde voor de maatschappij. En met aandacht voor waarden, de deugden. ERGO wil een platform zijn voor de ontwikkeling en uitwisseling van nieuwe én oude inzichten in het mens-zijn en wil daarbij leren van alle wetenschappen; naast economie in ieder geval ook filosofie, theologie en andere geesteswetenschappen. Maar ook van levensbeschouwelijke tradities en hun verhalen over de mens. En door meer te gaan doen: de kennis intensiever verbinden aan de praktijk en vice versa – van elkaar te gaan leren op weg naar een meer menswaardige samenleving. Lees verder…

IK DOE MEE!

Aanmeldformulier verbinding netwerk en updates bijeenkomsten