Leeslijst

Aanbevolen publicaties - ook van buiten het ERGO Netwerk

Hieronder een lijst van boeken en artikelen die we van harte aanbevelen aan mensen die interesse hebben in het snijvlak van economie, bestuur en organisatie enerzijds en levensbeschouwing, filosofie en geluk anderzijds. De lijst is inclusief maar niet beperkt tot de kernpublicaties die voor een groot deel geschreven of geredigeerd zijn door mensen uit de kern van het ERGO Netwerk.

Show all

2016

Geluk, Hoop en Liefde; Emoties als Drijfveer

Burger, Martijn; Commandeur, Harry (Ed.)

Geluk, Hoop en Liefde; Emoties als Drijfveer Periodical

Themanummer van het tijdschrift 'Economisch Statistische Berichten (ESB)', Jaargang 101 (4742S ), 2016.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: deugden, economische deugden, emoties, geluk, geluksonderzoek, homo economicus, hoop, liefde, rationele keuzetheorie, rechtvaardigheid, relaties, vertrouwen

Share This