Leeslijst

Aanbevolen publicaties - ook van buiten het ERGO Netwerk

Hieronder een lijst van boeken en artikelen die we van harte aanbevelen aan mensen die interesse hebben in het snijvlak van economie, bestuur en organisatie enerzijds en levensbeschouwing, filosofie en geluk anderzijds. De lijst is inclusief maar niet beperkt tot de kernpublicaties die voor een groot deel geschreven of geredigeerd zijn door mensen uit de kern van het ERGO Netwerk.

Show all

2017

Mens, Werk en Economie in het Licht van de Tijd; Veranderlijkheid en Vergankelijkheid in Bedrijf en Organisatie

Rupert, Joyce; Hengstmengel, Joost; van Geest, Paul; Commandeur, Harry

Mens, Werk en Economie in het Licht van de Tijd; Veranderlijkheid en Vergankelijkheid in Bedrijf en Organisatie Book

Boom, Amsterdam, 2017, ISBN: 9789024414987.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Aristoteles, Augustinus, Bergson, Dooyeweerd, Heidegger, innerlijke tijd, kloktijd, objectieve tijd, relatieve tijd, subjectieve tijd, tijd in organisatieonderzoek

Share This