Leeslijst

Aanbevolen publicaties - ook van buiten het ERGO Netwerk

Hieronder een lijst van boeken en artikelen die we van harte aanbevelen aan mensen die interesse hebben in het snijvlak van economie, bestuur en organisatie enerzijds en levensbeschouwing, filosofie en geluk anderzijds. De lijst is inclusief maar niet beperkt tot de kernpublicaties die voor een groot deel geschreven of geredigeerd zijn door mensen uit de kern van het ERGO Netwerk.

Show all

2014

Inzicht in Drijfveren II

Commandeur, Harry; van Geest, Paul; van Egmond, Peter (Ed.)

Inzicht in Drijfveren II Periodical

68 (5/6), 2014.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: drijfveren, duurzaamheid, economie, ethische dilemma's, geluk, het goede leven, levensbeschouwing, moraal, publieke liefde, schuld, solidariteit, zingeving

Share This