ERGO Xtra II

Ma. 11 juni 2018

Voorlopig Programma

Ochtend: Economie, Religie, Governance & Organisatie

(in het Nederlands)

Opening programma

09.30 – 09.45

Koffiepauze

10.45 – 11.15

Lunch

12.45 – 13.45

Afternoon: Economics, Religion, Governance & Organisation

(in English)

Block C: Moral Markets

13:45 – 14:45

Coffee break

14:45 – 15.15

Closing session

16.45 – 17.00

Drinks

17:00 – 18:00

Blok A: Religie in het Publieke Domein

Een lezing door Yvonne Zonderop (20 min.), met commentaar / reflectie van een tweede expert (10 min.), gevolgd door discussie met de zaal o.l.v. van dagvoorzitter Marcel Canoy (30 min.)

Yvonne Zonderop | Journalist, gespreksleider en programmamaker
Marcel Poorthuis | Hoogleraar interreligieuze dialoog
Los van God; Op Zoek naar Onze Wortels in een Bange Tijd (Yvonne Zonderop)

In onze zucht naar vrijheid hebben wij de knellende banden van religie sinds de jaren zestig massaal afgezworen. We konden het voortaan zelf wel, we hadden geen God meer nodig. Nederland ontzuilde vervolgens in rap tempo. Het krimpende groepje trouwhartige gelovigen dat overbleef zou vanzelf wel uitsterven, zo dacht men. Vijftig jaar later zien we de keerzijde van deze secularisatie. Het geloof, die onuitroeibare fascinatie van de mensheid voor het bovennatuurlijke, brengt ons in verlegenheid. We hebben geen idee hoe we de islam tegemoet moeten treden. En overal zoeken mensen naar de betekenis van hun leven. Was het wel zo slim om de erfenis van het christendom compleet bij het oud vuil te zetten? Onze cultuur is er al 1500 jaar van doordesemd, onze politieke meerstemmigheid voert erop terug. Yvonne Zonderop – katholiek opgevoed, maar met heimelijke calvinistische sympathieën – ging voor Los van God op zoek naar de wortels van onze christelijke traditie en vertaalde die naar het nu. Ook voor mensen die niets geloven biedt dat een inspirerende les.

Yvonne Zonderop is zelfstandig auteur, gespreksleider en bestuurder met een lange journalistieke staat van dienst. Ze is vaste medewerker van de Groene Amsterdammer en columnist bij SER Magazine. Sinds 2008 is zij lid van de Raad van Commissarissen van de FD Mediagroep. Ook is zij lid van de Raad van Toezicht van omroep Human.

Met reflectie van prof. Marcel Poorthuis

Marcel Poorthuis is hoogleraar interreligieuze dialoog en onder meer auteur van het boek “Managen met Mozes: Lessen uit de Woestijn voor Leiders van Vandaag

Blok B: Vertrouwen, Leiderschap en Liefde

Laat je inspireren door deze 3 korte lezingen van 15 minuten, met steeds ook wat tijd voor vragen uit en discussie met de zaal:

Bart Nooteboom | Emeritus hoogleraar Innovatiebeleid
Vertrouwen in Economie en Samenleving (Bart Nooteboom)

In Vertrouwen biedt Bart Nooteboom een verhelderende kijk op de hedendaagse populistische woede en het wantrouwen in de elite. Eigenlijk iedereen maak zih tegenwoordig druk over vertrouwen, of beter, over het gebrek daaraan. Om dit wantrouwen te kunnen begrijpen en overwinnen, zulen we eerst moeten weten wat vertrouwen eigenlijk is. Maar het begrip ‘vertrouwen’ is complex en verwarrend, verschillende mensen bedoelen er verschillende dingen mee. We kunnen het relateren aan objecten, mensen, organisaties of grotere systemen.

Geïnspireerd door het denken van Friedrich Nietzche en Emmanuel Levinas presenteer Nooteboom een filosofische analyse van vertrouwen. Hij verheldert en verdiept het begrip aan de hand van praktische voorbeelden uit politiek, economie, maatschappij en relaties en presenteert de contouren van een nieuwe deugdenethiek als antwoord op een van de grote vraagstukken van deze tijd.

Bart Nooteoom studeerde wiskunde en econometrie. Hij werkte bij Shell in Den Haag en Londen, was wetenschappelijk directeur van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, en hoogleraar bedrijfskunde en innovatie in Groningen, Rotterdam en Tilburg.

Antoinette Rijsenbilt | Onderzoeker, Erasmus Universiteit Rotterdam
Paul van Geest | Hoogleraar theologie, Universiteit van Tilburg / VU Amsterdam
De Augustinus(schaal) van Leiderschap; Gemeenschap, Met Mate en Empathie (Paul van Geest & Antoinette Rijsenbilt)

Augustinus (1354-1430) was een filosoof, bisschop en adviseur van senatoren, rechtbanken en pausen. Hij staat bekend om zijn pleidooi voor een individuele, sociale en politieke ethiek met een vredelievende inslag waarin oprechtheid, matigheid, bescheidenheid en liefde belangrijkere principles zijn dan (economische) efficiëntie. Zijn werk is de bron voor de spreuken “ama et quod vis fac” (heb lief en doe wat je wil) en “diligendo pulchri efficimur” (als wij liefbebben worden wij pas mooi).

Via een zorgvuldig hermeneutisch proces hebben we citaten geselecteerd uit de geschriften van Augustinus. Op basis daarvan hebben we vervolgens een vragenlijst opgesteld waarmee we beogen te onderzoeken in hoeverre leiders op verschillende niveau’s in onze samenleving het met elkaar eens zijn. Op basis van hun antwoorden hopen we te kunnen concluderen dat een op Augustinus gebaseerde leiderschapsstijl het tegenovergestelde is van leiderschap gebaseerd op machiavellistische en narcistische persoonlijkheidstrekken.

Het is onze intentie om de vragenlijst verder te ontwikkelen in een instrument of test, die uit ongeveer 25 items zou bestaan. Ieder item bevat een stelling, de geïnterviewde zou moeten aangeven in hoeverre deze op haar/hem van toepassing is. De test is niet bedoeld als hulpmiddel om fundamentele beslissingen in het echte leven te maken, maar om behulpzaam te zijn bij het verwerven van bewustzijn van en inzicht in persoonlijke motieven.

Paul van Geest houdt al jaren sessies in het zakenleven over de lessen van Augustinus. Antoinette van Rijsenbilt deed eerder onderzoek deed naar narcisme bij CEOs. Beiden zijn momenteel ook onderzoekers in het project ‘Waar Goede Markten Goed voor Zijn.’

Michael Jongeneel | Partner bij Bain & Company
Scheppen uit Iederliefde (Michael Jongeneel)

De stap ‘Schep uit iederliefde’ vormt het hart van 8 Essentiële Stappen voor Leiders van de Toekomst, het boek dat Michael Jongeneel met Guido van de Wiel schreef:

Het raakt de kernvraag waar de leider van de toekomst voor staat: uit welke bron put hij om uit alle kansen de beste keuze te kunnen maken? ‘Schep uit iederliefde’ geeft hier antwoord op. In het privéleven is liefde vaak de belangrijkste leidraad. Waarom zou datgene wat ten diepste gelukkig maat, voorbehouden zijn aan het privéleven? Waarom niet liefde ook in de zakelijke context als bron gebruiken? Het is daarbij belangrijk te beseffen dat er verschillende vormen van liefde zijn. De nieuwe term ‘iederliefde’ geeft aan dat het om liefde voor iedereen gaat, inclusief liefde voor jezelf.

In deze lezing vertelt Michael Jongeneel hoe je vanuit iederliefde naar win-win-win gaat.

Michael Jongeneel begon zijn carrière bij McKinsey, werd op 33-jarige leeftijd lid van de directie van Triodos Bank NV en is nu partner bij Bain & Company. Hij was/is onder meer lid van denktank Worldconnectors, van de adviesraad van Social Enterprise NL en van Stichting Laluz.

Block C: Moral Markets

A lecture by prof. Johan Graafland (20 min.) about his research, with comments / reflections from a ‘mystery guest’ from the business world (10 min.), followed by a discussion with the audience led by the chair of the day, Marcel Canoy (30 min.)

Johan Graafland | Professor in Economics, Business and Ethics, University of Tilburg
Economic Freedom, Intrinsic Motivation and Corporate Social Responsibility (Johan Graafland)

What makes or keeps people motivated to act responsibly in a business context? In this lecture prof. Johan Graafland will present his recent research on various dimensions of the relationship between economic freedom, intrinsic motivations and corporate social responsibility (CSR). Questions that will be addressed are:

  • Which dimensions of economic freedom encourage or discourage CSR?
  • Does the free market system stimulate intrinsic motivations towards CSR?
  • What are the effects of government regulation and collective self-regulation on intrinsic motivations?

Johan Graafland is professor in Economics, Business and Ethics at Tilburg University. He is an economist and theologian who specializes in the philosophy of economics, economic ethics, business ethics, corporate social responsibility, and the religion and economics debate. He is one of the researchers in the project What Good Markets are Good for.

with commentator from the business world (t.b.a.)

The ‘Good Markets’ Research Project

What Good Markets are Good for is an interdisciplinary research project on morality and markets that is running from early 2017 until the end of 2019. The ‘Big Thesis’ that this project sets out to corroborate is:

“societies with free-market economies flourish because and in so far as the key market actors (states, businesses and individuals) respect morality, and act virtuously”

The project is a joint initiative of four Dutch universities. It is co-organizer of the afternoon program of ERGO Xtra II.

Block D: Rethinking Economics Education

The pedagogical curricula of economics and business schools may be misguided and misguiding by largely neglect moral education, the exploration of moral and spiritual values, and moral character building. A panel discussion on rethinking economics education.

More panelists to be announced soon

Lans Bovenberg | Professor of Economics, University of Tilburg
Lans Bovenberg (University of Tilburg)

Lans Bovenberg is a professor of economics with social-economic expertise in a wide field, ranging from government finance, taxes, pensions, aging, labor market and social security to environmental economics. Recently, his focus has been on new ways of teaching economics at high schools. He is one of the researchers in the project What Good Markets are Good for.

Sam de Muijnck | Chair Rethinking Economics NL
Sam de Muijnck (Rethinking Economics NL)

Sam de Muijnck is a student of economics at the University of Amsterdam and chair of Rethinking Economics NL. He is one of the authors of a recent report of Rethinking Economics NL that analyses Dutch bachelor curricula in economics.

Uw Dagvoorzitter

Marcel Canoy

Canoy is buitengewoon docent bij de Erasmus School of Accounting and Assurance, adviseur van ACM, voorzitter van Longkanker Nederland, lid van de Adviescommissie Pakket van het Zorginstituut Nederland, en columnist van Trouw en socialevraagstukken.nl. Hij is als onderzoeker betrokken bij het ‘Good Markets’ onderzoeksproject, en is daarnaast momenteel ook ‘economisch antropoloog in residence‘ bij de Rabobank. Hij werkte eerder voor het CPB, de Europese Commissie, Ecorys en Tilburg University. Canoy was eerder ook columnist voor het Financieel Dagblad.

Over zijn boek De Tripple A-Econoom

In De Triple A-Econoom  betoogt Canoy dat het denken over de economische crisis is vastgelopen in een onvruchtbare tweestrijd tussen cijferfetisjisten en cynici. De cijferfetisjisten reduceren economie tot getallen en modellen. Ze worden gehekeld door de cynici, die de bevindingen van de economische wetenschap wegzetten als wereldvreemde abstracties. Canoy introduceert in zijn boek de Triple A-Econoom, die met hulp van Aristoteles, Thomas van Aqiuno en Adam Smith het gedachtegoed van economen in een bredere maatschappelijke context plaats en oplossingsgericht is.

Share This