Kort praatje door onderzoeker Daphne Truijens tijdens ERGO Xtra I (4 oktober 2017). Het was onderdeel van een sessie over de cirulaire economie, waarin vier jonge onderzoekers / ondernemers vertelden waar ze mee bezig waren.

Share This